Disclaimer

Algemene Voorwaarden voor dikkemikdenhaag.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van dikkemikdenhaag.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Dikke Mik Den Haag . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Leveringen

1. Afhalen

Alle bestellingen die gedaan zijn via de website dikkemikdenhaag.nl worden in het filiaal aan de Frederikstraat 9 minimaal 40minuten later dan de bestelling klaargezet om te worden afgehaald. Tenzij;

a.voldaan wordt aan de voorwaarden voor bezorgen en hiervoor expliciet de keuze is gemaakt.

b. expliciet een andere datum en of tijd is gekozen voor afhalen bij het plaatsen van de bestelling

2. Bezorgen

Indien expliciet is voldaan aan de de geldende voorwaarden voor bezorgen, te weten;

a. het bezorgadres is binnen het vastgestelde postcode gebied,

b. het totaalbedrag is boven de 35,=,

en er is expliciet bij het bestellen is gekozen om de bestelling te laten bezorgen en hiervoor is een geldige datum en tijd, te weten:

aa.minimaal 2uur na het plaatsen van de bestelling,

bb. tussen 9:00 – 12:00 uur of tussen 14:00 en 17:30

is het mogelijk om de bestelling te laten bezorgen op de opgegeven locatie.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dikke Mik Den Haag is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dikke Mik Den Haag.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dikke Mik Den Haag te mogen claimen of te veronderstellen.

Dikke Mik Den Haag streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dikke Mik Den Haag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van dikkemikdenhaag.nl op deze pagina.